top of page

Vidaus tvarkos taisyklės

Rezervacija gali būti atliekama telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais.

Svečias, pateikdamas rezervaciją, nurodo  atvykstančių svečių skaičių, vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario kategoriją, atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą. Gavęs rezervaciją, elektroniniu paštu pateikiame svečiui išsamią informaciją ir išankstinio mokėjimo sąskaitą, prašydami apmokėti išankstinę sąskaitą už rezervuotas paslaugas.

Gavę svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą, elektroniniu paštu patvirtiname teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, laikoma garantuota.

Administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti svečią į kitus Apartamentus.

Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti svečią nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė viešbučio gyventojams.

Svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

 

Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.

 

Neatsakome už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse.

 

Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. 

 

Administratoriui yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius tretiesiems asmenims be svečio sutikimo.

 

Ramybės valandos: Svečiai privalo laikytis ramybės nuo 22:00 iki 8:00.

Dėl vietos automobiliui prašome kreiptis į administraciją. 

Parkavimas Apartamentų teritorijoje yra mokamas, tačiau nesaugomas.

Parkingas
Apartamentuose draudžiama

Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Apartamentuose ir bendrose erdvėse.

Draudžiama rūkyti visuose Apartamentuose ir bendrosiose erdvėse.

Draudžiami renginiai ir vakarėliai. 

Draudžiama apgyvendinti gyvūnus be atskiro administracijos leidimo. Gali būti imamas papildomas mokestis.

Nenugalima jėga (force majeure)

Šalių atsakomybę už sutarties dėl teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Atvykimo ir išvykimo laikas

 

Svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Apartamentus nuo 15.00 val.


Registratūroje įsiregistravęs svečias gauna Apartamentų raktus, kuriuos grąžina atgal išsiregistruodamas, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta.


Svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iki 12.00 val.;
Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti registratūrą ir gauti leidimą.


Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas esančias saugomas patalpas.


Kambaryje gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta registruojantis. Jeigu kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią mokamas papildomas mokestis.


Atsivesti pašalinius asmenis į Apartamentus galima tik prieš tai perspėjus Administraciją.

bottom of page